Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon (ETTA) on loodud selleks, et ühendada Eestis tegutsevaid toitumisterapeute ja funktsionaalse toitumise terapeute, kindlustada toitumisteraapia teenuse kvaliteet ning pakkuda rahvale koolitatud kompetentsete isikute poolt pakutavat teenust.

Alates aastast 2017 hõlmab ETTA ka funktsionaalse toitumise nõustajaid, kes on loonud eraldi ETTA oskonna ning alates 2018. aasta sügisest lõid eraldi osakonna funktsionaalse toitumise terapeudid.

Loe siit toitumisspetsialistidest, teenuse kvaliteedist ja väljaõppest Eestis ja mujal maailmas.

Toitumisterapeut/funktsionaalse toitumise terapeut võib omada peale toitumisalase spetsialiteedi ka muid tunnistusi, mis ei kuulu toitumisteraapia alla. ETTA ei hinda ega vastuta spetsialisti kompetentsuse eest teistes valdkondades. Ka toitumisterapeutidel on erinev kompetentsi tase, sest see sõltub lõpetatud kooli õppekavast ning läbitud täiendkoolitustest. Toitumisspetsialistid võivad lisaks kutsestandardis ettenähtule omada ka muid kompetentse, mis on saadud täiendkoolitustel.

Toitumisterapeudi ja tervisenõustaja toitumise alal jätkuõpe on funktsionaalse toitumise terapeudi õpe, mis hõlmab baasõpet ja täisõpet, kestab Tervsekoolis 2 aastat pärast toitumisterapeudi või tervisnõustaja toitumise alal õpet. Meie liikmed õpivad edasi funktsionaalset meditsiini (nim ka bioloogiliseks meditsiiniks).

Erinevates maades tegutsevad toitumisterapeudi  nimetuse all täiesti erineva taseme ja teadmistega isikud.

Toitumisterapeudi kutsesatandard uuendati 2018. 
2011. aastal algatasid Annely Soots ja Bianka Peetson ETTA poolt Eestis toitumisnõustaja ja -terapeudi kutsestandardi koostamise ning ETTA osales esimese standardi väljatöötamisel. 2018. aasta kutsestandardi koostamise meeskonnas osalesid ETTA liikmed Annely Soots (ETTA esindajana) ja Triin Muiste (ETNÜ esindajana) EV Kutsekojas, Triin Muiste on olnud ka kutse andmise komisjoni liige aastatel 2017-2018.   
Toitumisterapeudi ja -nõustaja kutse-eetika koodeks


2016. aastast alates on tervisenõustajatel toitumise alal võimalik läbida jätkuõppes ka funktsionaalse toitumise nõustaja õpe, mis on osa funktsionaalse toitumisteraapia baasõppest. Funktsionaalse toitumise nõustaja töötab funktsionaalse toitmise terapeudi meeskonnas. 

ETTA Toitumisteraapia Nõukoda koosneb toitumisterapeutidest, kes kontrollivad nõustajate ja terapeutide pädevust ja sellele organile saab ka esitada ettepanekuid nõustajate või terapeutide tegevuse parandamiseks.

    Teaduslikke tõendusi toitumisnõustamise teenuse efektiivsusele - koostatud aastal 2013.
    Toitumisnõustamise sihtgrupid, kellel on teenusest enim kasu ja toitumisnõustamise näidustused. Tõenduspõhised andmed kuni 2013. aastani.  
   
ETTA juhatuse liikmed:
Annely Soots - funktsionaalse toitumise terapeut, ETTA juhatuse esimees, annely@tervisekool.ee
Sirli Kivisaar - funktsionaalse toitumise terapeut, sirli@tervisekool.ee
Ülle Hõbemägi - funktsionaalse toitumise terapeut, ulle.hobemagi@gmail.com

ETTA põhikiri