Liikmed saavad võimaluse ennast, oma firmat ja tegemisi kajastada ETTA lehel ja facebookis, osaleda soodushinnaga ETTA üritustel ning olla liikmete listis.

ETTA liikmed on

TOITUMISTERAPEUDID ja FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDID NING FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJAD

ETTA tegevliikmeks saavad vaid toitumisterapeudi haridusega isikud. Selleks tuleb saata sooviavaldus koos kooli lõputunnistusega ühingu juhatuse liikmele Eliisa Lukkile aadressil eliisalukk@hotmail.com. ETTA tegevliikmed on toitumisterapeudiõppe kas Eestis või mujal riikides lõpetanud isikud.


FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJAD
www.toitumisterapeudid.ee kodulehel on alates 2016. aastast kuvatud nõustajad, kelle tegevus on meie põhimõtetega kooskõlas, kes tegutsevad toitumisterapeudi meeskonnas ja juhendamisel. Need on funktsionaalse toitumise nõustajad, kes saavad supervisiooni funktsionaalse toitumise terapeutidelt.

Funktsionaalse toitumise nõustaja esitab ETTA juhatusele avalduse, mis vaadatakse läbi ning tehakse otsus liikmeks vastuvõtmise kohta.

Astu liikmeks


Lisaväärtused liikmetele


ETTA üks funktsioonidest on kindlustada oma liikmete pädevus toitumisterapeutidena.
LIIKMETE KOMPETENTSI PIDEV HINDAMINE